Testament – Kancelaria Notarialna w Bielawie

Wymagane dokumenty:

 1. dane osobowe sporządzającego testament:
  • imiona i nazwisko,
  • imiona rodziców,
  • stan cywilny,
  • nr dowodu osobistego lub paszportu,
  • PESEL,
  • adres zameldowania,
  • data urodzenia,
 2. dane osoby powoływanej do spadku:
  • imiona i nazwisko,
  • imiona rodziców,
  • PESEL,
  • adres zameldowania,
  • data urodzenia.

Udzielenie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne.

PDF Pobierz lub drukuj