Opłaty notarialne – Kancelaria Notarialna Bielawa

Notariusz za dokonane czynności notarialne pobiera opłaty na podstawie obowiązujących przepisów prawa:

  • rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej,
  • ustawy z 28 lipca 1983 r. podatku od spadków i darowizn,
  • ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych,
  • ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sadowych w sprawach cywilnych.

Do opłat tych należny oplata notarialna wraz z należnym podatkiem 23% VAT.

Nadto w zależności od rodzaju dokonywanej czynności należny liczyć się z koniecznością uiszczenia u notariusza np. podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) lub podatku od spadków i darowizn. Notariusz zobowiązany jest do wyliczenia, pobrania i odprowadzenia do Urzędu Skarbowego wskazanych wyżej danin.

W przypadku gdy czynność notarialna wiąże się z koniecznością dokonania wpisów do ksiąg wieczystych notariusz pobiera również opłatę sadowa, która odprowadza do właściwego sądu wieczysto-księgowego. Wysokości i rodzaje pobieranych opłat zależą od danej czynności notarialnej i są każdorazowo wyliczane przez notariusza.

Opla ty pobierane sa w gotówce przy dokonaniu czynności, przy czym po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość uregulowania opłat przelewem bankowym.

Udzielenie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne.

PDF Pobierz lub drukuj