Nieruchomości – notariusz Bielawa

Czynności dotyczące nieruchomości:

  • akty notarialne umów sprzedaży, darowizn, zamiany, zniesienia współwłasności nieruchomości gruntowych i lokalowych,
  • oświadczenia o ustanowieniu hipotek,
  • oświadczenia o ustanowieniu służebności osobistych (np. mieszkania), służebności gruntowych i służebności przesyłu, prawa użytkowania,
  • umowy deweloperskie – na podstawie przepisów ustawy o ochronie nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 roku,
  • umowy przedwstępne sprzedaży nieruchomości,
  • umowy o dożywocie – umowa o dożywocie, na mocy której następuje z jednej strony przeniesienie własności nieruchomości, z drugiej zaś powstaje zobowiązanie nabywcy do zapewnienia zbywcy dożywotniego utrzymania.

Zobacz wymagane dokumenty:

Udzielenie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne.