Spółki – Kancelaria Notarialna Bielawa

Czynności dotyczące spółek:

  • akty założycielskie (umowy) spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych, spółek komandytowych i komandytowo-akcyjna (statuty) i ich zmiany oraz przekształcenia podmiotowe,
  • przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę,
  • objęcie udziałów w spółkach kapitałowych,
  • protokołowanie posiedzeń i zgromadzeń organów spółek,
  • poświadczenie wzoru podpisów – zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych do wszelkich zgłoszeń spółek do zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców należy dołączyć złożone wobec sądu albo poświadczone notarialnie wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentacji spółki, a tam gdzie powołany jest zarząd – wzory podpisów członków zarządu lub prokurentów,
  • poświadczenie notarialne podpisów – przy umowach zbycia lub obciążenia udziałów w spółkach, zbycia lub obciążenia przedsiębiorstwa, w których skład nie wchodzą nieruchomości.

Udzielenie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne.