Sprzedaż, darowizna lokalu z księgą wieczystą

Wymagane dokumenty:

 1. odpis zwykły z księgi wieczystej,
 2. podstawa nabycia, jeden z wymienionych dokumentów:
  • wypis aktu notarialnego umowy sprzedażny, darowizny,
  • umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu lub prawomocne postanowienie sadu o stwierdzeniu nabycia spadku,
  • akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu sie spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 3. dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych:
  • imiona i nazwisko,
  • imiona rodziców,
  • stan cywilny,
  • nr dowodu osobistego lub paszportu,
  • PESEL,
  • adres zameldowania,
 4. wartość rynkowa lokalu,
 5. warunki i data wydania lokalu,
 6. nr konta bankowego,
 7. dodatkowo w przypadku firm – aktualny odpis z KRS, REGON, NIP.

Udzielenie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne.

PDF Pobierz lub drukuj