Sprzedaż lub darowizna działki – notariusz Bielawa

Wymagane dokumenty:

 1. odpis zwykły z księgi wieczystej,
 2. podstawa nabycia, jeden z wymienionych dokumentów:
  • wypis aktu notarialnego umowy sprzedażny, darowizny,
  • prawomocne postanowienie sadu o stwierdzeniu nabycia spadku,
  • akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 3. dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych:
  • imiona i nazwisko,
  • imiona rodziców,
  • stan cywilny,
  • nr dowodu osobistego lub paszportu,
  • PESEL,
  • adres zameldowania,
 4. wartość rynkowa działki (cena sprzedażny),
 5. warunki i data wydania działki,
 6. nr konta bankowego,
 7. wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku, lub decyzja o warunkach zabudowy,
 8. wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej gdy będzie wydzielana działka do nowej księgi wieczystej,
 9. ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, gdy następuje podział geodezyjny lub wykaz zmian danych ewidencyjnych rejestru gruntów,
 10. dodatkowo w przypadku firm – aktualny odpis z KRS, REGON, NIP.

Udzielenie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne.

PDF Pobierz lub drukuj