Pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości

Wymagane dokumenty:

 1. Dane osobowe mocodawcy:
  • imiona i nazwisko,
  • imiona rodziców,
  • stan cywilny,
  • nr dowodu osobistego lub paszportu,
  • PESEL,
  • adres zameldowania.
 2. Opis nieruchomości (najlepiej – zwykły odpis z księgi wieczystej).
 3. Dane osobowe pełnomocnika:
  • imiona i nazwisko,
  • imiona rodziców,
  • PESEL,
  • adres zameldowania.

Udzielenie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne.

PDF Pobierz lub drukuj