Notariusz Bielawa: zakres czynności notarialnych

Notariusz Bielawa pełni kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa prawnego różnorodnych czynności prawnych. Jako osoba zaufania publicznego, Notariusz Bielawa działa na podstawie przepisów prawa, dbając o to, aby wszelkie czynności notarialne były zgodne z obowiązującymi regulacjami i chroniły interesy wszystkich stron. Poniżej przedstawiamy zakres czynności notarialnych, jakie można wykonać w Bielawie:

 1. Sporządzanie aktów notarialnych:
  • Umowy sprzedaży nieruchomości, darowizny, zamiany, dożywocia.
  • Umowy majątkowe małżeńskie (np. intercyza).
  • Umowy spółek (np. spółki z o.o., spółki akcyjne).
 2. Sporządzanie poświadczeń:
  • Poświadczenie własnoręczności podpisu.
  • Poświadczenie zgodności kopii z oryginałem dokumentu.
  • Poświadczenie daty okazania dokumentu.
 3. Sporządzanie protestów weksli i czeków:
  • Notariusz Bielawa może sporządzić protest weksla lub czeku, co jest konieczne w przypadku braku zapłaty przez dłużnika.
 4. Sporządzanie protokołów:
  • Zgromadzenia wspólników spółek.
  • Zebrania wspólnot mieszkaniowych.
  • Zgromadzenia akcjonariuszy.
 5. Przechowywanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych:
  • Notariusz Bielawa może przechowywać ważne dokumenty, gotówkę oraz papiery wartościowe w celu zabezpieczenia interesów stron.
 6. Doręczanie oświadczeń:
  • Notariusz Bielawa doręcza oświadczenia woli stron trzecich, co ma szczególne znaczenie w przypadku konfliktów lub sporów prawnych.
 7. Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów:
  • Notariusz Bielawa sporządza autentyczne odpisy, wypisy oraz wyciągi z dokumentów, co zapewnia ich zgodność z oryginałem.
 8. Sporządzanie testamentów:
  • Notariusz Bielawa sporządza testamenty, zapewniając ich ważność i zgodność z prawem, a także doradza w zakresie dziedziczenia.
 9. Sporządzanie umów przedwstępnych:
  • Umowy przedwstępne sprzedaży nieruchomości oraz innych transakcji, co daje stronom pewność co do przyszłych zobowiązań.

Kancelaria Notarialna w Bielawie, dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu, pomagają mieszkańcom miasta w przeprowadzaniu skomplikowanych procesów prawnych, oferując profesjonalne doradztwo i wsparcie. Warto korzystać z usług Notariusz Bielawa, aby zapewnić sobie pełną ochronę prawną i uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek w przyszłości.

Zapraszamy do odwiedzenia kancelarii notarialnych w Bielawie, gdzie uzyskają Państwo kompleksową pomoc oraz odpowiedzi na wszelkie pytania związane z czynnościami notarialnymi.

Notariusz Bielawa, tel. 519 600 518, ul. Żeromskiego 50A/6 (I piętro), 58-260 Bielawa k. Dzierżoniów

Notariusz Magdalena Kleszczyńska – Narożna

ul. Żeromskiego 50A/6, I piętro, 58-260 Bielawa
pow. Dzierżoniów, woj. dolnośląskie [ planuj dojazd ]

tel. 519 600 518, fax: 74 660 68 64
mail: sekretariat@notariusz.bielawa.pl

Czynne: od poniedziałku do piątku, godz. 09.00 – 16.00
Dokonanie czynności notarialnej w innym terminie
(np. sobotę) jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu.