Umowa majątkowa małżeńska

Wymagane dokumenty:

1. Odpis skrócony aktu małżeństwa.
2. Dane osobowe małżonków:

  • imiona i nazwisko,
  • imiona rodziców,
  • nr dowodu osobistego lub paszportu,
  • PESEL i NIP,
  • adres zameldowania.

Udzielenie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne.

PDF Pobierz lub drukuj