Sprzedaż, darowizna lokalu z k. wieczystą

Wymagane dokumenty:

 1. Odpis zwykły z księgi wieczystej.
 2. Podstawa nabycia, jeden z wymienionych dokumentów:
  • wypis aktu notarialnego umowy sprzedażny, darowizny,
  • umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,
  • akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego.
 3. Dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych:
  • imiona i nazwisko,
  • imiona rodziców,
  • stan cywilny,
  • nr dowodu osobistego lub paszportu,
  • PESEL,
  • adres zameldowania.
 4. Wartość rynkowa lokalu.
 5. Warunki i data wydania lokalu.
 6. Nr konta bankowego.
 7. Dodatkowo w przypadku firm – aktualny odpis z KRS, REGON, NIP.

Udzielenie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne.

PDF Pobierz lub drukuj