Sprzedaż lub darowizna działki

Wymagane dokumenty:

 1. Odpis zwykły z księgi wieczystej.
 2. Podstawa nabycia, jeden z wymienionych dokumentów:
  • wypis aktu notarialnego umowy sprzedażny, darowizny,
  • prawomocne postanowienie sadu o stwierdzeniu nabycia spadku,
  • akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego.
 3. Dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych:
  • imiona i nazwisko,
  • imiona rodziców,
  • stan cywilny,
  • nr dowodu osobistego lub paszportu,
  • PESEL,
  • adres zameldowania.
 4. Wartość rynkowa działki (cena sprzedażny).
 5. Warunki i data wydania działki.
 6. Nr konta bankowego.
 7. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku, lub decyzja o warunkach zabudowy.
 8. Wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej gdy będzie wydzielana działka do nowej księgi wieczystej.
 9. Ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, gdy następuje podział geodezyjny lub wykaz zmian danych ewidencyjnych rejestru gruntów.
 10. Dodatkowo w przypadku firm – aktualny odpis z KRS, REGON, NIP.

Udzielenie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne.

PDF Pobierz lub drukuj