Akt poświadczenia dziedziczenia

Wymagane dokumenty:

  1. Akt zgonu spadkodawcy
  2. Testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony,
  3. Akt stanu cywilnego spadkobierców – akty urodzenia lub akty małżeństwa (kobiety zamężne)
  4. Nr PESEL zmarłego.

Udzielenie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne.

PDF Pobierz lub drukuj