Czynności notarialne

Udzielenie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne. Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim, natomiast informacji dotyczących czynności udzielamy także w języku angielskim. Istnieje możliwość dokonania czynności w języku obcym, przy udziale tłumacza przysięgłego danego języka.

Podstawowy zakres czynności notarialnych wg kategorii:

  1. Nieruchomości
  2. Lokale spółdzielcze
  3. Spadki
  4. Spółki
  5. Pełnomocnictwa (upoważnienia)
  6. Zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań
  7. U notariusza zamiast w sądzie
  8. Prawo rodzinne